Účetnictví

Nabízíme komplexní zpracování účetnictví, jak pro malé, začínající podnikatele, tak pro větší společnosti. Více než 19 let zkušeností, neustálého vzdělávání a rozvoje, nám nabízí možnost poskytování poradenství v začátcích i průběhu vašeho podnikání. Spolupráce na základě příkazní smlouvy.

Zpracování účetnictví a daňové evidence

 • zajišťujeme zpracování daňové evidence pro plátce i neplátce DPH
 • vedení podvojného účetnictví pro spol. s.r.o., a.s., z.s.,
 • nabízíme zpracování rekonstrukce účetnictví
 • evidence hmotného a nehmotného majetku
 • vítáme využívání moderních technologií v podobě importů z banky, vytěžení účetních dat z qr kódů či kompatibilních programů.

Zpracování mezd a personalistiky

 •  kompletní zpracování mezd vč. zpracování přehledů pro státní instituce, jejich odesílání aj. 
 • přihlášení/odhlášení zaměstnanců na všech úřadech
 • elektronicky zasíláme výplatní pásky a příkazy k úhradě
 • provádíme roční zúčtování daně z příjmů zaměstnancům, ale i za společnost
 • zpracujeme evidenční a mzdové listy
 • zastupujeme při kontrolách na základě plné moci

Zpracování podkladů k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně atd.

 • aktivní účetní poradenství k optimalizaci daně z příjmu fyzických a právnických osob
 • kompletní zpracování podkladů pro daňového přiznání, výkaz ZZ, rozvahy a přílohy
 • jednání s finančními úřady a zastupování při kontrolách správce daně
 • statistické výkazy, digitalizace potřebných dokumentů do příslušných rejstříků

Ekonomické a účetní poradenství

 • zastupujeme klienty na úřadech jako FÚ, ČSSZ a ZP
 • spolupracujeme s klienty pří získávání dotací
 • nabízíme zpracování rekonstrukce účetnictví
 • účetní poradenství a spolupráce na stanovení interních směrnic, účtového rozvrhu, oběhu účetních dokladů, odpisového plánu a způsobu oceňování majetku

Kontakt

Iva Komínková
email: ivasos@post.cz
tel: +420 775 383 057
IČO: 06141781
/ nejsem plátce DPH / 

To top